דילוג לתוכן

אצילת סמכויות

נספח א'

משרדי נחשון

 1. משרד הכלכלה
 2. משרד הפנים
 3. המשרד לשירותי דת
 4. בית חולים הלל יפה – חדרה
 5. משרד החינוך
 6. משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 7. הרשות להגבלים עסקיים
 8. השירות המטאורולוגי
 9. משרד המדע והטכנולוגיה ומשרד התרבות והספורט
 10. משרד המשפטים
 11. בית חולים פורייה
 12. בית חולים אסף הרופא
 13. משרד הבריאות
 14. רשות האכיפה והגבייה
 15. הרשות הממשלתית למים ולביוב
 16. משרד התחבורה
 17. הרשות לשוק ההון
 18. משרד הרווחה
 19. המרכז הרפואי לגליל – נהריה
 20. בית חולים ברזילי – אשקלון
 21. משרד הבינוי והשיכון
 22. רשות התעופה האזרחית
 23. המשרד לביטחון פנים
 24. משרד התקשורת
 25. משרד התיירות
 26. מנהל התכנון
 27. מרכז גריאטרי ע"ש שוהם
 28. השירותים הווטרינריים
 29. רשות האוכלוסין וההגירה
 30. נציבות שירות המדינה
 31. המשרד לשוויון חברתי
 32. המשרד להגנת הסביבה
 33. משרד העלייה והקליטה
 34. משרד האנרגיה

סימנייה