דילוג לתוכן

דוח בקרה, מדידה והערכת ביצועים מסכם - קליטת עובד

7.8 נספח 8 – מסך מסלולי משרה לאיוש

בשלב הראשון על המשרד לבחור אם המשרה היא לאיוש קבוע או לאיוש זמני (העסקה במילוי מקום).
אם נבחרה משרה לאיוש קבוע עם הליך גיוס במרכב"ה, על המשרד לבחור מבין האפשרויות הבאות:

אם נבחרה האפשרות של פטור ממכרז (תחת איוש קבוע), על המשרד לבחור מבין האפשרויות הבאות:

יודגש כי השימוש באופציה "אחר" ל"פטור ממכרז" אפשרי רק כאשר אחת האופציות מהרשימה הנפתחת לא עונה על המקרה הספציפי.

אם נבחרה משרה לאיוש זמני (העסקה במילוי מקום), על המשרד לבחור מבין האפשרויות הבאות:

סימנייה