דילוג לתוכן

דוח בקרה, מדידה והערכת ביצועים מסכם - קליטת עובד

7.4 נספח 4 – מדגם חריגות מדרישות הסף

נלקחו רק הקליטות בתקופה העיקרית במשרדי הממשלה (905).

בוצע פילוח בכמה סוגים – לפי משרד, בתוך המשרד לפי דירוג העובד, וכל זאת בחילוק למדרגים השונים בשירות המדינה (מסד, מירב ותיכון).

הוחלט לקחת מדגם מסוים מתוך כל הקליטות הללו ולבדוק ידנית אם נתוני העובד ברגע קליטתו תואמים את דרישות הסף.

המדגם נלקח כך: כדי לתת ייצוג לכל סוג קליטה, כל קליטה שהייתה במשרד בדירוג ובמדרג מסוימים נלקחה למדגם (גם אם הייתה רק אחת מאותו סוג). אם היו יותר מעשר קליטות באותו משרד, באותו דירוג ובאותו מדרג, לקחנו עשרה אחוזים מכלל הקליטות.

בסופו של דבר דגמנו 165 קליטות המהוות כ-15 אחוז מסך הקליטות שלקחנו בהתחלה.

כמות הקליטות שנלקחו מכל משרד מפורטת בטבלה להלן:

שם משרד

מספר הקליטות שנלקחו במדגם

משרד המשפטים

55

משרד החינוך

27

משרד הכלכלה

14

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

13

הרשות הממשלתית למים ולביוב

9

משרד הפנים

9

רשות האכיפה והגבייה

9

משרד המדע הטכנו' תרבות וספורט

8

השירות המטאורולוגי

6

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

6

רשות ההגבלים העסקיים

5

המשרד לשירותי דת

4

 

7.5 נספח 5 – התפלגות מתחי הדרגות במשרדי הממשלה ומערכת הבריאות

משרדי הממשלה

1. משרד החינוך
בתקופה העיקרית נקלטו 160 עובדים, ובתקופה המקבילה – 162.

2. משרד החקלאות
בתקופה העיקרית נקלטו 28 עובדים, ובתקופה המקבילה – 23 עובדים.

3. משרד המשפטים
בתקופה העיקרית נקלטו 161 עובדים, ובתקופה המקבילה – 112 עובדים.

4. רשות האכיפה והגבייה
בתקופה העיקרית נקלטו 43 עובדים, לעומת 44 בתקופה המקבילה.

 

5. משרד הכלכלה
בתקופה העיקרית נקלטו 14 עובדים, לעומת 17 בתקופה המקבילה.

6. משרד הפנים
בתקופה העיקרית נקלטו שמונה עובדים, לעומת 13 בתקופה המקבילה.

7. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
בתקופה העיקרית נקלטו שלושה עובדים, לעומת שניים בתקופה המקבילה.

8. המשרד לשירותי דת
בתקופה העיקרית נקלטו ארבעה עובדים, לעומת שניים בתקופה המקבילה.

9. הרשות הממשלתית למים וביוב
בתקופה העיקרית נקלטו חמישה עובדים, לעומת עובד אחד בתקופה המקבילה.

10. השירות המטאורולוגי
בתקופה העיקרית נקלטו שלושה עובדים, לעומת שלושה בתקופה המקבילה.

11. משרד המדע, הטכנולוגיה, התרבות והספורט
בתקופה העיקרית נקלטו שישה עובדים, לעומת ארבעה בתקופה המקבילה.

 

12. רשות ההגבלים העסקיים
בתקופה העיקרית נקלטו אפס עובדים, לעומת עובד אחד בתקופה המקבילה.

 

מערכת הבריאות

1. משרד הבריאות
בתקופה העיקרית נקלטו 272 עובדים, לעומת 232 בתקופה המקבילה.

2. בית חולים פוריה
בתקופה העיקרית נקלטו 132 עובדים, לעומת 75 בתקופה המקבילה.

3. בית חולים ברזילי
בתקופה העיקרית נקלטו 196 עובדים, לעומת 214 בתקופה המקבילה.

4. המרכז הרפואי לגליל
בתקופה העיקרית נקלטו 202 עובדים, לעומת 210 בתקופה המקבילה.

5. בית החולים הלל יפה
בתקופה העיקרית נקלטו 163 עובדים, לעומת 140 בתקופה המקבילה.

6. בית החולים אסף הרופא
בתקופה העיקרית נקלטו 532 עובדים, לעומת 211 בתקופה המקבילה.

 

סימנייה