דילוג לתוכן

דוח בקרה, מדידה והערכת ביצועים מסכם - קליטת עובד

7.1 נספח 1 – רשימת המשרדים המשתתפים בדו"ח

 

שם  משרד

מועד קבלת אצילה בפועל

1

משרד המשפטים

דצמבר 2015

2

משרד החינוך

דצמבר 2015

3

משרד הכלכלה

דצמבר 2015

4

משרד הפנים

דצמבר 2015

5

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

דצמבר 2015

6

משרד המדע, הטכנו' התרבות והספורט

דצמבר 2015

7

המשרד לשירותי דת

דצמבר 2015

8

רשות ההגבלים העסקיים

דצמבר 2015

9

השירות המטאורולוגי

דצמבר 2015

10

רשות האכיפה והגבייה

דצמבר 2015

11

הרשות הממשלתית למים ולביוב

דצמבר 2015

12

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

ינואר 2017

13

משרד הבריאות[1]

דצמבר 2015

14

בית חולים הלל יפה חדרה

דצמבר 2015

15

בית חולים אסף הרופא

דצמבר 2015

16

המרכז הרפואי לגליל

דצמבר 2015

17

מרכז רפואי ברזילי אשקלון

דצמבר 2015

18

מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה-פוריה

דצמבר 2015

 
 

[1] למשרד הייתה סמכות לקליטת עובדים גם לפני מועד האצילה (פברואר 2016)

סימנייה