דילוג לתוכן

דוח בקרה, מדידה והערכת ביצועים מסכם - קליטת עובד

4. מדדים בקליטת עובד

בפרק זה יוצגו ממצאי המדד, כפי שנקבעו בנוהל קליטת עובד ובהתאם למטרות וליעדים שהוגדרו בתהליך זה של קליטת עובדים.

סימנייה