דילוג לתוכן

דוח בקרה, מדידה והערכת ביצועים מסכם - קליטת עובד

3.5 דירוגי העובדים

בתרשימים הבאים מוצגת התפלגות דירוגי העובדים הנקלטים במשרות בתקן בשירות המדינה, לפי דירוגים נבחרים.

** דירוג "אחר"[1]

מתרשים מס' 9 ניתן לראות כי בשתי תקופות הדוח מוצגת תמונת מצב זהה, למעט עלייה של כעשרה אחוזים בדירוג הפרקליטים.

 

[1] "אחר" – מכיל את הדירוגים הבאים (אשר בכל אחד מהם היה פחות מ-1% מסך כל הקליטות בשתי התקופות יחד): מהנדסים, קלדניות שופטים, הוראה, הנדסאים/טכנאים, פסיכולוגים, איכות הסביבה, חוקרים-מח"ש, כלכלנים נבחרים-חדש, משפטנים, עובד מטאורולוגיה, מ. טכנולוגיות א, מ. מערכות מידע ב, מ. יישומים ב, מנהל תעופה אזרחי, מ. אבטחת מידע א, מ. יישומים א, עובדי מחקר, מפקחים ימיים, עובדים סוציאליים

** דירוג "אחר"[1]

מהתרשים לעיל (מס' 10) ניתן לראות כי גם במערכת הבריאות בשתי תקופות הדוח, מוצגת תמונת מצב זהה, למעט עלייה של כ-11 אחוז בדירוג המנהלי.

 


[1] "אחר" – מכיל את הדירוגים הבאים (אשר בכל אחד מהם היה פחות מ-1% מסך כל הקליטות בשתי התקופות יחד): מהנדסים, קלדניות שופטים, הוראה, הנדסאים/טכנאים, פסיכולוגים, איכות הסביבה, חוקרים-מח"ש, כלכלנים נבחרים-חדש, משפטנים, עובד מטאורולוגיה, מ. טכנולוגיות א, מ. מערכות מידע ב, מ. יישומים ב, מנהל תעופה אזרחי, מ. אבטחת מידע א, מ. יישומים א, עובדי מחקר, מפקחים ימיים, עובדים סוציאליים

 

סימנייה