דילוג לתוכן

דוח בקרה, מדידה והערכת ביצועים מסכם - קליטת עובד

3.1 מגדר העובדים הנקלטים

בתקופת "ההשוואה" נקלטו לשירות המדינה 1,897 עובדים, מתוכם 67 אחוז נשים ו-33 אחוז גברים. בתקופה "העיקרית" נקלטו לשירות המדינה 2,502 עובדים. ביחס דומה לתקופת ההשוואה, כ-69 אחוז מתוכם נשים ו-31 אחוז גברים.

 

מהממצאים עולה כי היחס המגדרי נשמר בשתי תקופות המדידה.
מנקודה זו ואילך, כל ההתפלגויות שלהלן התבצעו על מספר הקליטות (4,417).

3.2 כמות הקליטות

משרדי הממשלה ויחידות הסמך
במשרדי הממשלה התבצעו בתקופה "העיקרית" של הדוח 903 קליטות של עובדים. לעומת זאת, בתקופת "ההשוואה" התבצעו 745 קליטות כמפורט. אפשר לראות כי חלה עלייה של כ-21 אחוז בכמות הקליטות למשרדי הממשלה, ביחס לתקופה המקבילה.

בהתבוננות בפילוח לפי משרדים בתרשים למטה, נראה כי השינוי המשמעותי ביותר חל במשרד המשפטים.

מערכת הבריאות

במערכת הבריאות התבצעו בתקופה "העיקרית" של הדוח 1,607 קליטות. לעומת זאת, בתקופת "ההשוואה" התבצעו 1,162 קליטות בלבד. כלומר, בתקופה "העיקרית" הייתה עליה של 38 אחוז בכמות הקליטות במערכת הבריאות ביחס לתקופת ההשוואה.

במשרד הבריאות ובבתי החולים אסף הרופא ומרכז רפואי ע"ש ברוך פדה-פוריה ניכרת מגמת עלייה משמעותית בכמות העובדים הנקלטים בתקופה העיקרית, כמפורט בתרשים למטה.

 

 

סימנייה