דילוג לתוכן

דוח בקרה, מדידה והערכת ביצועים מסכם - קליטת עובד

3. תמונת מצב מאפייני האוכלוסייה הנסקרת

במהלך שתי התקופות הנסקרות, נמצאו 27,186 קליטות בשירות המדינה. במניין זה נכללים העובדים שנקלטו לשירות המדינה למשרות שלהן העסקות ארוכות טווח (שיא כוח אדם ועב"צ) וקליטות זמניות המאופיינות בתחלופה גבוהה (כגון סטודנטים, מתנדבים, מתמחים וכדומה).

האוכלוסייה הנסקרת[1] בדוח זה היא 4,417 הקליטות במשרדי "נחשון" גל 1 ו-2 (לאחר סינון[2]), אשר קיבלו סמכויות ביצוע מנציב שירות מדינה.  

 


[1] טבלת המשרדים המשתתפים בדוח מופיעה בנספח 1 – רשימת המשרדים המשתתפים בדוח

[2] להלן האוכלוסיות שאינן נכללות באוכלוסיית הדוח: סטודנטים, מתמחים במשפטים, משרות אמון, מתנדבים, תורני חוץ, עובדים חיצוניים, סוקרים, סטז'רים (במשפטים, ברפואה וברוקחות), מאבטחים, בכירים, תלמידים, חניכים, קרן קליטה.

סימנייה