דילוג לתוכן

דוח בקרה, מדידה והערכת ביצועים מסכם - קליטת עובד

חזרה

7.6 נספח 6 – עדכונים הדרושים להשלמת דוח קליטת עובדים

  1. מניעת כפילויות בדוח, שכל הנתונים בו זהים חוץ מסיבת פעולה (כשאחד מהם הוא סיבת פעולה – שינוי משרד).
  2. הוספת העמודה "מגדר".
  3. הוספת רמת השכלה נכון ליום הקליטה.
  4. הוספת העמודות "תאריך אישור נתוני עובד" ו"פרטי גורם מאשר" (ת.ז, שם, שם משפחה, תואר משרה, אזור עובדים וסוג פעולה) נכון ליום הקליטה.
  5. הוספת העמודה "תאריך כניסה לשירות" של אותו עובד.
  6. הוספת העמודות "עיסוק בפועל", "דירוג העיסוק" ו"מתח הדרגות של העיסוק".
  7. הוספת העמודות "מתח דרגות אלטרנטיבי" ו"מתח דרגות".
  8. הוספת העמודות "תאריך חתימת חוזה העסקה", "הגורם החותם על חוזה העסקה" ו"אזור העובדים שלו". כל זה נכון ליום הקליטה.
  9. הוספת העמודה "התאריך שבו העובד נבחר בוועדה" (לקליטות דרך מכרז).
  10. שמירת ההיסטוריה של הגורם המאשר והמבצע בשדה "פעולת אישור נתוני עובד" כך שתצא בדוח.

7.7 נספח 7 – מדרג שירות המדינה במערכת הבריאות

מדרג שירות המדינה

סגל בכיר

סגל תיכון

סגל מירב

סגל מסד

הערות

רמת מדרג

5-1

6

7

8

9

10

11

 

דירוג מח"ר / פסיכולוגים / מהנדסים / טכנאים / הנדסאים במשרד הבריאות

44, 45

43

42

41

40

38, 39

37 ומטה

 

דירוג מינהלי במשרד הבריאות

23, 24

22

21

20

19

17, 18

16 ומטה

 

דירוג מח"ר / פסיכולוגים / מהנדסים / טכנאים / הנדסאים - בתי חולים

דרגה 44 ומנהלים אדמ' בכל דרגה

* 42, 43

41

40

39

37, 38

36 ומטה

בעלי התפקידים הבאים נכללים בסגל תיכון ללא תלות במתח דרגות המשרה:                            ס.מ. אדמ', מ. משא"ן, מ. כספים, מ. קבלת חולים בבי"ח כללי, מבקר פנימי, מנמ"ר בבי"ח כללי - ברמת מדרג 6;
קב"ט, מ. משכורת, מ. רשומות ומידע, מ. קבלת חולים בבי"ח לא-כללי, מ. שירותי מינהל במרפאה, מנמ"ר בבי"ח לא כללי - ברמת מדרג 7;

בעלי התפקידים הבאים נכללים בסגל מירב ללא תלות במתח דרגות המשרה:                            מרכז שירותים טכניים, אפסנאי ראשי, מנהל מטבח, מנהל מערך טקסטיל, מנהל תחבורה, מנהל משק – בדש"מ 9                 
*
למעט תפקידי מנהלים אדמ' שנכללים בסגל הבכיר

דירוג מינהלי - בתי חולים

דרגה 23 ומנהלים אדמ' בכל דרגה

* 21, 22

20

19

18

16,17

15 ומטה

דירוג רופאים

10, 11, 12

9 *

8

6, 7

3

   

* למעט תפקידי סגני מנהלי בי"ח קטנים (בדרגת שיא 9) שנכללים בסגל הבכיר

דירוג אחיות בריה"צ

20, 21

19 ,18

16, 17

15

14

13

12

 

דירוג אחיות בתי חולים

מנהלות סיעוד

17 *

16

** 15

14

13

12

* למעט תפקידי מנהלות סיעוד בבי"ח קטנים (ברמת גמול שיא 17) שנכללים בסגל הבכיר  ** למעט תפקידי אחראיות מחלקה אשר נכללים בסגל התיכון

דירוג רוקחים

א6

א5

א4

א3

א2

א1

א

מנהלי בתי מרקחת בבי"ח נכללים בסגל התיכון ללא תלות במתח דרגות המשרה

דירוג בכ"מ

א6

א5

א4

א3

א2

א1

   

דירוג רנטגן

רנטגנאי ראשי במ. הבריאות

15

14

13

12

11

10

 

דירוג מרב"ע, פיזיו' ופרא-רפואי

10

9

7,8

6

5

4

3

ראשי סקטור בבי"ח נכללים בסגל התיכון
ללא תלות במתח דרגות המשרה

דירוג עו"ס

עו"ס ראשית במ. הבריאות

א1

א, ב

ג, ד

ה-ט

   

ראשי סקטור בבי"ח נכללים בסגל התיכון
ללא תלות במתח דרגות המשרה

דירוג משפטנים

א5, א6

א4

א3

א2

 

 

 

 

 

סימנייה