דילוג לתוכן

תורת הבקרה, המדידה והערכת הביצועים בהון האנושי

8.2.3 סיכום

כפי שהוצג לעיל, תורת ההערכה וניהול הסיכונים שזורה ושלובה בתורת בקרה ארגונית. תהליך ניהול הסיכונים "יוצא" מאותה ראשית צירים של תהליכי הבקרה, המדידה והערכת הביצועים – בהבנת הסביבה הארגונית ובהגדרה ברורה של מטרות ויעדים המהווים עוגן הן עבור הבקרה והן עבור ניהול הסיכונים. סגירת המעגל של תהליך ניהול הסיכונים עוגנת גם היא בבקרה – באמצעות הגדרת מדדי סיכון מרכזיים (KRI = Key Risk Indicators) המהווים כלי לניטור מתמיד, ובקיומן של שגרות ניטור ובקרת הסיכונים השלובות במערך הבקרה הארגוני.

 

 

סימנייה