דילוג לתוכן

תורת הבקרה, המדידה והערכת הביצועים בהון האנושי

6.3 תשתית תרבותית-אנושית

הבקרה היא חלק אינטגרלי מהתרבות הניהולית בשירות המדינה. תפיסת הבקרה ככלי ניהולי יוצרת דפוס חשיבה חדש למנהלים ומטמיעה שפה שמונחלת מהנציבות למשרדים וליחידות הסמך. בניית תרבות של בקרת ניהול הון אנושי בשירות המדינה היא תהליך הדרגתי ומתמשך, אשר יערב מרכיבים מחוללי שינוי (לדוגמה הכשרות וקורסים למגוון קהלי יעד המעורבים בפעילות הבקרה). מערך הבקרה יעשה שימוש בתשתיות החדשות במסגרת הרפורמה בניהול ההון האנושי וכן בתשתיות הקיימות בשירות המדינה, לשם העצמה ועיצוב של ניהול ההון האנושי כמקצוע ובפרט של תהליכי הבקרה השלובים בו.

6.4 תשתית טכנולוגית

התשתית הטכנולוגית מהווה כלי מרכזי ביכולת הניהול השוטף והבקרה. היעדרה של תשתית טכנולוגית עדכנית וזמינה הוא אחד הסיכונים המרכזיים העומדים בפני תהליך האצילה והיכולת לבצע בקרה בתחום ניהול ההון האנושי בשירות המדינה. בהיעדר תשתית טכנולוגית מתאימה ומסד נתונים מעודכן ואמין (טיוב נתונים) יהיה קשה לאסוף את המידע על הנעשה בכל משרד בכל עולם תוכן, על ערכי המדדים השונים ועוד.

המיכון המלא של התהליכים והכלים הללו צפוי להימשך פרק זמן משמעותי. לפיכך, מערך הבקרה יוביל עשייה בנושא זה בשני צירים בו-זמנית -

  1. מיצוי היכולות ומציאת פתרונות מהירים על בסיס הכלים הקיימים, אגב זיהוי יכולות קיימות, הטמעתן ושיתוף הגורמים השונים בשירות המדינה ביכולות אלה.
  2. ליווי מקצועי בהיבטי הבקרה של הגורמים האמונים בנציבות ובשירות המדינה על אפיון ופיתוח פתרונות "הדור הבא", לשם עיצוב מערך טכנולוגי מתקדם ההולם את צורכי שירות המדינה.

סימנייה